Ars Vaticana

Ars Vaticana:
6. díl
Historické a umělecké zajímavosti z nejmenšího státu na světě. V šestém díle shlédneme reportáže "Fontána číslo sto" a "Antický Řím, historie v reliéfech".

Fontána číslo 100 - tato fontána je věnovaná svatému Josefovi, manželovi Panny Marie a křestnímu patronovi Benedikta XVI., jedná se o stou fontánu na území Vatikánských zahrad. Je umístěna na malém vršku a tvoří ji dvě spojené elipsovité nádrže z kamene z adamello a voda, která z ní teče pochází z jezera Bracciano.Antický Řím, historie v reliéfech - Řehořovo profálnní muzeum, které je součástí Vatikánských muzeí a uchovává památky starověkého Řecka a Říma, pokračuje prohlídkou římského sochařství z doby od prvního století před Kristem až po druhé století po Kristu.