Ars Vaticana

Ars Vaticana:
8. díl
Historické a umělecké zajímavosti z nejmenšího státu na světě. V osmém díle se můžete těšit na reportáže "Pio Cristiano, obraz víry" a "Vatikánské muzeum nekropolí".

Pio Cristiano, obraz víry - vyobrazení mužů a žen, rcadlo tradicí a obyčejů čtvrtého století, či výjevy ze Starého a Nového zákona vyryty do mramoru ve 200 sarkofágů. To je poklad, který se uchovává v křesťanském muzeu Pia IX. ve Vatikánu.Vatikánské muzeum nekropolí -  v nekropoli Santa Rosa, kde se našli poslední archeologické nálezy a které se nacházela po obou stranách ulice Via Trumfális, dnes uvnitř Vatikánu pokračují nové významné objevy. Nové pohřebiště bylo objeveno v průběhu prací při unifikaci naleziště z roku 2003 a naleziště v blízkosti nového parkoviště, které bylo bjeveno již v roce 1956. Do počtu a hodnoty vykopávek, je vskutku unikátní.