ARTBITR - Kulturní magazín

ARTBITR - Kulturní magazín: s Janem Rybářem SJ
38. díl
s Janem Rybářem SJ
Rozhovor s významným jezuitou.

Setkání s Janem Rybářem SJ, jehož rozhovory "Deník venkovského faráře" pořízené publicistou Janem Beránkem vyhrály anketu Dobrá kniha. Tu každoročně připravuje Katolický týdeník.

ARTBITR - Kulturní magazín

Vítáme vás v novém kulturním
magazínu Artbitr.

Proč právě tento název, ptáte se? Gaius Petronius Arbiter nebo též zkráceně Arbitr známý i z románu Quo vadis, byl zřejmě prvním kritikem umění, co lidstvo zná. Přestože žil před dvěma tisíci lety, jeho jméno je stále symbolem kritika „ve věcích vkusu“. Tvůrci pořadu Na koberečku si proto z úcty k této velké postavě přisvojili jeho přízvisko, a tak se od roku 2015 bude náš Kulturní magazín
(v poněkud novém hávu) nazývat ARTBITR. Stačilo si jen pohrát si se starověkým jménem Arbitr, přesmyčkou připojit slovo Art - tedy zkratkou našeho věku pro umění všeho druhu - a nový název byl na světě.

Přejeme Vám, ať v něm naleznete mnoho inspirace k četbě, k výtvarnému umění, filmu i k mnoha odvětvím, kultury, jež můžeme sdílet. V dobách Gaia Petronia byla hitem římská mozaika. Soubor malých barevných kamínků, který se stal symbolem kultury. A tak i dnes, v multimediálním věku třetího tisíciletí, kdy se kultura neomezuje pouze na divadlo a knihy, a tak i dnes přijměte pořad Artbitr jako průvodce světem mnohačetného umění a kutury.

Snad vás povede dobře… :-)

Komentáře

Je pravda, že chápání Boha jako policajta je nepravdivé. Bůh velice pečlivě zachovává svobodu. Proto po pýše prvního člověka jej nezavrhl jako padlé anděly, ale dal mu - člověku - možnost rozhodnout. To přešlo na jeho potomky. V tom lze spatřovat milosrdenství Boží. Způsob a směr rozhodnutí podle slibu přinesl Kristus. Boží milosrdenství je všeobsažné, ale spravedlivé. Proto k hostině lze přijít v bílém rouchu nevinnosti. Montérky jsou nevhodné. Každý syn ctí svoji matku, dala mu život. Není pravda, že by Kristus svoji Matku nerespektoval.