Benedikt XVI.: Dobrodružství pravdy

Benedikt XVI.: Dobrodružství pravdy:
Životopisný dokument Benedikta XVI. zachycující celý jeho život.

Tento vůbec první filmový dokument o papeži Benediktu XVI. nás podrobně seznámí s jeho životem, počínaje dětstvím v Bavorsku až po zvolení na Petrův stolec. Film nabízí jedinečné záběry z papežova mládí, z jeho svěcení, konsekraci na biskupa, jmenování kardinálem, ale také z jeho působení na Kongregaci pro nauku víry. Po smrti Jana Pavla II. se Joseph Ratzinger stal jeho nástupcem a v dokumentu, který zachycuje první tři roky jeho pontifikátu, nahlédneme do života muže, hledajícího a milujícího pravdu, kterému se podařilo dokonale propojit vznešené smýšlení profesora se srdcem starostlivého pastýře.