Bez hábitu naživo

Bez hábitu naživo: z kláštera kapucínů v Praze na Hradčanech
z kláštera kapucínů v Praze na Hradčanech
O řeholním životě trochu jinak. Moderuje Stanislava Vidumská.

O řeholním životě trochu jinak. Společenství bratří je katolickým řeholním řádem inspirovaným duchem sv. Františka z Assisi. Charisma řádu vyjádřil sv. František hned v úvodu své Řehole: "Řehole a život menších bratří je toto: Zachovávat svaté evangelium našeho Pána Ježíše Krista, životem v poslušnosti, bez vlastnictví a v čistotě." Kromě této Františkovy Řehole považujeme pro sebe za závaznou i jeho Závěť.V současné době je nás v naší provincii 15 kněží, 15 bratří laiků, 2 bratři junioři, 2 novicové a 3 postulanti.Ve čtvrtek 17. září celá františkánská rodina slaví svátek Vtisknutí ran svatému Otci Františkovi.Svatý František byl v roce 1224 na hoře La Verna obdařen pěti stigmaty, ranami Kristova umučení. Je to první známý případ viditelné fyzické stigmatizace v dějinách. Po něm následovaly další a do dnešní doby jich je zdokumentováno kolem dvou stovek. Patří mezi ně světci, jako třeba Veronika Giuliani nebo Pio z Pietrelciny, ale také lidé, kterým se nedostalo pocty oltáře.Jen někteří z nich však měli všech pět ran Kristových jako svatý František a jedinečnost jeho případu spočívá také v tom, že známe průběh stigmatizace, její okolnosti i neobvyklý vzhled jeho ran. Více na www.kapucini.cz

Bez hábitu aneb Magazín o řádech, komunitách a hnutích

Magazín o řádech, komunitách a hnutích. Poznávejte spolu s televizí Noe komunity působící nejen v naší vlasti!
Každý měsíc odvysíláme "televizní vizitku" křesťanské komunity, hnutí či řádu. Jednotlivé církevní organizace samy představí své poslání a svou činnost.