Bez hábitu

Bez hábitu: Pauláni
Pauláni
Pavel Havlát a sestra Zdislava Nosková nám přiblíží život svých řeholí a duchovního centra na Vranově u Brna. Nechybí ani osobní svědectví.

Posláním bratří paulánů je žít evangelní výzvu k obrácení, přinášet plody hodné pokání a snažit se přivádět lidi k touze po obnově svého života k hlubokému přátelství s Bohem. Po dvou stech sedmi letech se Řád Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly vrátil do naší země na své původní místo – Vranov u Brna. Jak se jim daří nyní tuto výzvu uskutečňovat? Nechte se pozvat na další povídání o zasvěceném životě, o dobrodružné cestě osobního povolání, o radostech i úskalích obnovy starobylého kláštera. S moderátorkou Marií Kučerovou ve studiu rozmlouvají duchovní otec i řeholní bratr P. ThLic. Pavel Havlát, OM a za Kongregaci školských sester sv. Františka SM Zdislava Nosková, OSF – představitelé společného díla Duchovního centra sv. Františka z Pauly na Vranově u Brna, kam jsme i tentokrát zavítali s naší kamerou.

Bez hábitu aneb Magazín o řádech, komunitách a hnutích

Magazín o řádech, komunitách a hnutích. Poznávejte spolu s televizí Noe komunity působící nejen v naší vlasti!
Každý měsíc odvysíláme "televizní vizitku" křesťanské komunity, hnutí či řádu. Jednotlivé církevní organizace samy představí své poslání a svou činnost.