Bible pro nejmenší

Bible pro nejmenší: Abram
Abram
Nejznámější biblické příběhy v animované podobě.

<p></p><p style="margin-bottom: 0cm"></p><p style="margin-bottom: 0cm"></p><p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ">Bůh si vybral
Abrama, aby se stal otcem důležité rodiny. Jednou v budoucnu se do
této rodiny narodí Ježíš. Bůh Abramovi řekl : "Požehnám
tě tolika dětmi a vnuky, jako je hvězd na nebi, jako je zrníček
písku na pláži".</span></p><p></p><p></p><p></p>