Bible pro nejmenší

Bible pro nejmenší: Adam a Eva
Adam a Eva
Nejznámější biblické příběhy v animované podobě.

Bůh pojmenoval
prvního člověka Adam a stvořil pro něj krásnou zahradu. Bůh
dal Adamovi všechna zvířata, ryby a také ptactvo. Pak dal Bůh
Adamovi ještě něco: ženu, aby mu byla manželkou. "Budu ti
říkat Eva..."