Bible pro nejmenší

Bible pro nejmenší: Balaam
Balaam
Nejznámější biblické příběhy v animované podobě.

<p style="margin-bottom: 0cm">
</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">
</p><p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ">Ke konci svého
putování pouští se Boží lid utábořil poblíž města
obehnaného zdí. Vládce města dostal strach, když uviděl tolik
lidí poblíž jeho města.mPoslal pro proroka jménem Balaam...</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ"></span></p>

<p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ"></span></p>