Bible pro nejmenší

Bible pro nejmenší: Desatero přikázání
Desatero přikázání
Nejznámější biblické příběhy v animované podobě.

Bůh vyvedl svůj
lid z Egypta a vedl je až do zaslíbené země. Rozdělil vody
Rudého moře, aby ho mohli přejít, a teď kráčejí pouští.
Brzy si ale lidé začali stěžovat.
“Měli jsme zůstat v Egyptě. Tam jsme měli maso a jídlo,
všechno, co jsme jen chtěli. Tady v poušti nejspíš zemřeme
hlady...”