Bible pro nejmenší

Izák a Rebeka
Nejznámější biblické příběhy v animované podobě.

<p></p><p style="margin-bottom: 0cm"></p><p style="margin-bottom: 0cm"></p><p style="margin-bottom: 0cm"><p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ">Abrahámův syn Izák
vyrostl, a tak Abrahám řekl svému služebníkovi </span><span lang="cs-CZ">"Běž
do země, ze které pocházím, a najdi tam ženu pro mého syna.
Služebník naložil na velbloudy</span><span lang="cs-CZ"> dary a
vydal se na cestu...</span></p></p><p></p><p></p><p></p>