Bible pro nejmenší

Bible pro nejmenší: Jákob a Ezau
Jákob a Ezau
Nejznámější biblické příběhy v animované podobě.

Mnoho let nemohla
Izákova žena Rebeka mít dítě. A tak se
Izák modlil k Bohu, aby jim pomohl.
Bůh ho vyslyšel a poslal jim rovnou dvojčata. Když se chlapci
narodili, jeden měl rudé kučeravé
vlasy. Tomu dali jméno Ezau. Druhý chlapec měl jemnou pleť. Dali
mu jméno Jákob. Jednoho dne tito chlapci vyrostou a povedou
dvě nejdůležitější rodiny...