Bible pro nejmenší

Bible pro nejmenší: Jan Křtitel
Jan Křtitel
Nejznámější biblické příběhy v animované podobě.

Jednou přišel do
chrámu kněz, aby chválil Boha. Jmenoval se Zachariáš, Když byl
v chrámu, zjevil se mu anděl Gabriel a řekl: "Zachariáši,
ty a tvá žena Alžběta budete mít syna a dáte mu jméno Jan.
(Zachariáš) "Jak je to možné? Alžběta i já jsme přece už
staří!” (Gabriel) "Protože mi
nevěříš, Zachariáši, nepromluvíš až do té doby, než se
vaše dítě narodí. " A najednou
nemohl Zachariáš mluvit...