Bible pro nejmenší

Bible pro nejmenší: Ježíš miluje děti
Ježíš miluje děti
Nejznámější biblické příběhy v animované podobě.

Ježíš měl rád malé
děti a vždy, když mohl, tak jim pomáhal. Jednoho dne Ježíše
požádal jeden muž, aby s ním šel do jeho domu a uzdravil jeho
nemocného syna. Ježíš ale nešel. Místo toho řekl: “Běž
domů, tvůj syn bude žít.”