Bible pro nejmenší

Josef sytí Egypťany
Nejznámější biblické příběhy v animované podobě.

<p style="margin-bottom: 0cm">
</p><p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ">Josef byl ve vězení,
ale byl nevinný. A tak ho Egyptský král propustil. </span><span lang="cs-CZ">Král
také Josefa pověřil, aby nashromáždil dostatek jídla pro
všechny, až přijde období hladu. </span><span lang="cs-CZ">Král
sundal svůj královský prsten a dal ho Josefovi. Dal mu také nové
šaty a na krk zlatý řetěz. Král také dal Josefovi jeden z
královských vozů a každý se mu musel poklonit...</span></p>

<p style="margin-bottom: 0cm"></p><p style="margin-bottom: 0cm"></p><p style="margin-bottom: 0cm"></p><p style="margin-bottom: 0cm" lang="cs-CZ"></p><p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ"></span>
</p><p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ"></span></p>

<p style="margin-bottom: 0cm">
</p><p></p><p></p><p></p><p></p>