Bible pro nejmenší

Bible pro nejmenší: Josefovi bratři
Josefovi bratři
Nejznámější biblické příběhy v animované podobě.

Hladomor trval dlouho a
zasáhl celou zemi. Jákob a jeho synové brzy potřebovali další
jídlo.

A tak se synové
znovu vydali do Egypta, a tentokrát sebou vzali I nejmladšího
Benjamina.

Josef přikázal
služebnictvu, aby připravili hostinu pro muže, o kterých jen on
věděl, že jsou jeho bratři...