Bible pro nejmenší

Bible pro nejmenší: Konečně doma
Konečně doma
Nejznámější biblické příběhy v animované podobě.

Jákob se na Lábana
velmi zlobil: „Cos to udělal? Pracuj dál a dám ti
také Ráchel". Jákob se oženil s Ráchel a pracoval tam dalších
sedm let. A nyní vás prohlašuji mužem a ženou...