Bible pro nejmenší

Bible pro nejmenší: Mojžíš
Mojžíš
Nejznámější biblické příběhy v animované podobě.

Mnoho let potom, co se Boží lid přestěhoval do Egypta, vládl nový král, který Josefa neznal. Egypťané svým králů říkali “Faraóni”. Faraon byl zlý a z Izraelitů učinil své otroky. Egypťané byli také zlí – nutili Izraelity pracovat stále víc a víc...