Bible pro nejmenší

Mojžíš – podivný oheň
Nejznámější biblické příběhy v animované podobě.

<p style="margin-bottom: 0cm">
</p><p style="margin-bottom: 0cm">
</p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ">Když byl Mojžíš
malý, adoptovala ho faraonova dcera. Vyrostl v nádherném paláci v
Egyptě. </span><span lang="cs-CZ">Když
vyrost, udělal velmi špatnou věc. Zabil Egypťana. A tak Mojžíš
utekl a žil v poušti. </span><span lang="cs-CZ">Oženil
se a za manželku si vzal Siporu. </span><span lang="cs-CZ">Jednoho
dne, když byl Mojžíš venku s ovcemi, spatřil v poušti keř. Ten
keř byl v plamenech, ale přitom se nespálil...</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ"></span></p>

<p style="margin-bottom: 0cm"></p><p style="margin-bottom: 0cm"></p><p style="margin-bottom: 0cm"></p><p style="margin-bottom: 0cm" lang="cs-CZ"></p><p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ"></span>
</p><p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ"></span></p>

<p style="margin-bottom: 0cm">
</p><p></p><p></p><p></p><p></p>