Bible pro nejmenší

Bible pro nejmenší: Na počátku...
Na počátku...
Nejznámější biblické příběhy v animované podobě.

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
Nejdříve byla prázdná a temná. A tak. . .