Bible pro nejmenší

Bible pro nejmenší: Narození Ježíše
Narození Ježíše
Nejznámější biblické příběhy v animované podobě.

Anděl Gabriel
navštívil mladou Izraelitskou ženu Marii,, která byla zasnoubena
s tesařem Josefem.“Neboj se, Marie, zalíbila ses Bohu. Budeš mít
dítě a dáš mu jméno Ježíš. Bude to Syn Boží.”
Pro Marii to bylo velkým překvapením...