Bible pro nejmenší

Bible pro nejmenší: To nejlepší nakonec
To nejlepší nakonec
Nejznámější biblické příběhy v animované podobě.

Bůh dal svým dětem ten
největší slib a to, že všichni s ním budou žít navěky v
nebi. Řekl, že tam bude nové nebe a nova země…