Bible pro nejmenší

Bible pro nejmenší: Pavlovy cesty
Pavlovy cesty
Nejznámější biblické příběhy v animované podobě.

Potom, co se Pavel stal
Ježíšovým následovníkem, začal učit o Ježíši lidi po celém
světě. Mnohokrát neměl ani místo, kde by se mohl se svými
přáteli sejít. Jednou také se svými přáteli hledal nějaké
místo poblíž řeky, když v tom spatřili skupinu žen...