Bible pro nejmenší

Bible pro nejmenší: Poslední večeře
Poslední večeře
Nejznámější biblické příběhy v animované podobě.

<p style="margin-bottom: 0cm">
</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">
</p><p style="margin-bottom: 0cm">
</p><p style="margin-bottom: 0cm" lang="cs-CZ">Boží lid slavil první
pesah, když vyšli z Egypta. Od té doby ho slavili každý rok.
Jednou šel Ježíš a jeho učedníci do Jeruzaléma, aby slavili
pesah. Ježíš cestou řekl: “Jděte do města a najděte hříbě
osla. Odvažte ho a přiveďte ho ke mně. Když se vás někdo
zeptá, kam ho odvádíte, řekněte – Pán ho potřebuje...”</p>

<p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ"></span></p>

<p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ"></span></p>