Bible pro nejmenší

Bible pro nejmenší: Potopa
Potopa
Nejznámější biblické příběhy v animované podobě.

Dlouhou dobu předtím
Bůh viděl, že lidé na zemi jsou zlí. Ale
jeden člověk, jmenoval se Noe, Boha poslouchal. !Noe, chci, abys
postavil archu.“ Noe hned začal. Co to ten člověk dělá? Ale
lidé se Noemovi smáli, protože žili na poušti a nikde nebyla
žádná voda, na které by archa mohla plout...