Bible pro nejmenší

Bible pro nejmenší: Ráchel
Ráchel
Nejznámější biblické příběhy v animované podobě.

Jákob podvedl svého
staršího bratra Ezaua, a toho to velmi rozzlobilo. Jákob dostal
strach a od Ezaua utekl. Tu noc musel Jákob
spát venku v poušti, místo polštáře měl pod hlavou kámen.
Zdál se mu sen o žebříku plném andělů vedoucímu do nebes. Bůh
k němu ve snu mluvil a slíbil, že mu dá své požehnání. Jákob
pokračoval v cestě. Šel dlouho...