Bible pro nejmenší

Bible pro nejmenší: Šadrak, Méšak a Abed-nego
Šadrak, Méšak a Abed-nego
Nejznámější biblické příběhy v animované podobě.

<p style="margin-bottom: 0cm">
</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">
</p><p style="margin-bottom: 0cm">
</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">
</p><p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ"></span>
</p><p style="margin-bottom: 0cm" lang="cs-CZ">
</p><p style="margin-bottom: 0cm" align="CENTER">
</p><p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ"></span>
</p><p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ"></span>
</p><p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ">Boží lid byl zajat
a vyhnán z Babylonu. Král této země se jmenoval Nebuchadnezzar.
Pro krále Nebuchadnezzara pracovali tři mladí Izraelité: Šadrak,
Méšak a Abed-nego. Když ale král chtěl, aby se mu poklonili a
uctívali zlatého bůžka, kterého vytvořil, odmítli...</span></p>

<p style="margin-bottom: 0cm" align="CENTER"><span lang="cs-CZ"></span></p>

<p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ"></span></p>

<p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ"></span></p>

<p style="margin-bottom: 0cm">
</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">
</p><p style="margin-bottom: 0cm">
</p><p style="margin-bottom: 0cm" lang="cs-CZ">
</p><p style="margin-bottom: 0cm" lang="cs-CZ">
</p><p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" lang="cs-CZ">
</p>

<p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ"></span></p>

<p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ"></span></p>