Bible pro nejmenší

Bible pro nejmenší: Satan pokouší Ježíše
Satan pokouší Ježíše
Nejznámější biblické příběhy v animované podobě.

Duch Boží vyvedl
Ježíše do pouště, aby se modlil a přemýšlel, co Bůh chce,
aby udělal. Ježíš se postil. To znamená, že nejedl, a tak měl
velký hlad. Brzy se objevil satan. Věděl,
že Ježíš je unavený a má hlad. “Proměň tento kámen v
chléb,” Ježíš věděl, že satan se
pokusí ho donutit, aby udělal něco zlého. Ježíš ale četl
Slovo Boží, a tak si pamatoval, co se v Písmu naučil. “Člověk není živ jen chlebem... "