Bible pro nejmenší

Seslání Ducha svatého
Nejznámější biblické příběhy v animované podobě.

<p style="margin-bottom: 0cm">
</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">
</p><p style="margin-bottom: 0cm">
</p><p style="margin-bottom: 0cm" lang="cs-CZ">
</p><p style="margin-bottom: 0cm" lang="cs-CZ">
</p><p style="margin-bottom: 0cm">Potom, co Ježíš
vstoupil na nebesa, jeho učedníci se společně modlili ve velké
místnosti. Najednou <span lang="cs-CZ">se stalo něco
úžasného. </span><span lang="cs-CZ">Znělo to, jako velmi silný
vítr. Pak se objevili plameny nad hlavou každého muže. Potom
sestoupil Duch svatý a každý začal mluvit jiným jazykem. </span><span lang="cs-CZ">To
byl dar od Boha, který Ježíš slíbil svým učedníkům...</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" lang="cs-CZ">
</p>

<p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ"></span></p>

<p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ"></span></p>