Bible pro nejmenší

Bible pro nejmenší: Voda se rozestoupila
Voda se rozestoupila
Nejznámější biblické příběhy v animované podobě.

Když Boží lid odešel z Egypta, šel
do pouště. Bůh udělal něco velmi zvláštního, aby jim pomohl.Poslal dlouhý mrak,
aby je během dne vedl. V poušti byla během noci velká tma. Proto
Bůh změnil mrak v oheň. Bylo to jako obrovské
noční světlo. A tak mohl Boží lid putovat ve dne i v noci...