Bible pro nejmenší

Bible pro nejmenší: Země zaslíbená
Země zaslíbená
Nejznámější biblické příběhy v animované podobě.

<p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ">Nakonec přišel
čas, aby Boží lid vstoupil do země zaslíbené. Nejdřív ale
museli překročit řeku Jordán. </span><span lang="cs-CZ">Nebyly
tam žádné mosty ani čluny. Bůh řekl kněžím, aby vzali svatou
truhlu a vstoupili s ní do vody. Když to udělali, Bůh vytvořil
suchou cestu, a tak mohl jeho lid přejít na druhý břeh řeky...</span></p>

<p style="margin-bottom: 0cm">
</p>
<p style="margin-bottom: 0cm">
</p><p style="margin-bottom: 0cm">
</p><p style="margin-bottom: 0cm" lang="cs-CZ">
</p><p style="margin-bottom: 0cm" lang="cs-CZ">
</p><p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm" lang="cs-CZ">
</p>

<p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ"></span></p>

<p style="margin-bottom: 0cm"><span lang="cs-CZ"></span></p>