Bible pro nejmenší

Bible pro nejmenší: Ztracená ovečka
Ztracená ovečka
Nejznámější biblické příběhy v animované podobě.

Ježíš vyprávěl
příběh o muži, který měl 100 ovcí a jednu z nich ztratil.
"Co mám teď dělat?" Nechal doma 99 ovcí a vydal se
hledat tu jednu ztracenou. Hledal všude.
Když nakonec našel ztracenou ovečku, byl moc šťastný. Vzal ji
na ramena a odnesl ji domů.