Biblická studna

Biblická studna:
Zamyšlení nad biblickými texty s Petrem Vaďurou a sestrou Marii Pitterovou OP, převorkou komunity sester mnišek v Praze-Lysolajích..

Cílem pořadu je prostřednictvím rozhovorů s biblisty, teology a duchovními poskytnout divákům impulzy k přemýšlení o vlastním vztahu k Bohu i podněty ke změně životních postojů.

Biblická studna