Biblický růženec radostný

Biblický růženec radostný:
Pojďte se modlit netradičně ...

Ačkoli bývá tradičně původ růžence spojován se sv. Dominikem, o autorství této modlitby se vedou diskuze již od 19. století a historické bádání ukázalo, že původ růžence je starší. Diskuzi rozpoutal již v 80. letech 19. století bollandista Thomas Esser. Po čtyřech desítkách let přijala tuto skutečnost i katolická církev.

Používání kamínků překládaných z hromádky na hromádku nebo uzlů, semen atd. na provázku za účelem počítání modliteb je starší než vlastní růženec. Zpočátku také nebylo spojeno s modlitbou Zdrávas Maria. Obě tradice byly sjednoceny ve středověku. Vliv měly také tzv. Mariánské žaltáře, které vznikly kolem roku 1130. Nejstarší formy mariánských růženců jsou známy z druhé poloviny 12. až první poloviny 13. stol. z jazykově německých částí Evropy. V této souvislosti dosud není vyřešeno, zda se růženec vyvinul v latinském nebo německém prostředí.

Původním záměrem bylo vytvořit pro laiky přístupnou modlitbu napodobující žaltář, který byl velmi rozšířenou pobožností v klášterech. Opakovaná mariánská modlitba je tedy náhradou žalmů, které si lidé nemohli zapamatovat, proto nahradili jejich počet (150) vhodným jednoduchým vzýváním Panny Marie. Nejstarší formy růžence se ale ještě lišily od toho, co známe dnes. Proměňovalo se nejen pořadí modliteb a jejich obsah, ale i modlitby samotné. Základní modlitba růžence - Zdrávas Maria - získala svoji dnešní podobu v 16. století.