Blahořečení Tita Zemana

Blahořečení Tita Zemana:
Dokumentární film o přípravách a průběhu blahořečení Tita Zemana, i o jeho relikviích.