Blahoslavený Duns Scotus

Blahoslavený Duns Scotus:
Italský životopisný film o skotském františkánovi.

Ačkoli dogma o Neposkvrněném početí Panny Marie bylo vyhlášeno teprve v
roce 1854, už dlouhá staletí předtím bylo živým tématem teologických
debat. Jedním z nejvýznamnějších obhájců této pravdy byl Jan Duns
Scotus, skotský františkán, teolog a filosof, jeden z představitelů
pozdní scholastiky. Vzdělaný řeholník Jan Duns Scotus (1266 – 1308),
jenž je kvůli své teologické preciznosti nazýván též doctor subtilis, byl blahořečený Janem Pavlem II. V roce 1993.Režie: Fernando Muraca