Bol som mimo

Bol som mimo: Branislav Škripek
Branislav Škripek
Diskuze s lidmi, kteří nalezli cestu ze závislosti k novému životu.

Druhým hostem moderátora Martina Vidumského je Branislav Škripek. Kromě povídání uvidíte i ukázky z dokumentu Michala Hirka - Zabetónovaný v Bohu. Punk, cigarety, alkohol, ťažké gestá a drsný slovník. Aj taká bola
minulosť súčasného pracanta na poli evanjelizácie, Branislava
Škripeka. Prišiel Boh, zaklopal a vstúpil. On vymenil gestá, slovné
spojenia, hudbu v slúchadlách. Rovnako aj kurz.