Borotinské betlémy

Borotinské betlémy:
Návštěva u zahradníka z Borotína, který za svůj život vytvořil řadu betlémů převážně z přírodních materiálů.

Přijměte pozvánku do malebné vesničky Borotína, které dominuje dnes již bývalý klášter. Pochází odtud i pan František Chlup, který svojí práci zasvětil zahradničení a ve svém volném čase vytváří betlémy, převážně z přírodních materiálů. Vyrobil jich více než sto a každý rok před Vánocemi je představuje návštěvníkům jeho arboreta.Vyrobil: Axel Rembrandts TV.