Bosna - Srdce pro bezmocné

Bosna - Srdce pro bezmocné:
Svědectví řádových sester z Bosny a Hercegoviny o občanské válce.

Konvent Ctitelek Drahocenné Krve byl během nedávné války v Bosně a Hercegovině vypleněn a těžce poničen. Kromě teroru, který zakusily sestry, je obzvláště znepokojující fakt, že do dnešního dne nebyla věnována žádna pozornost zmizení otce Ratka Grgiće, faráře, který byl násilně odveden ze svého domu v roce 1992. Z těchto důvodů se představení rozhodli věnovat se znovuvybudování komunity v Nove Topole se zvláštní citlivostí.