Buď vůle tvá

Buď vůle tvá:
Víra v Buenos Aires hlavního města Argentiny.

Víra je pro mnoho lidí přítomnou skutečností s podstatnou hodnotou pro jejich životy. Proto lidé vytvářejí nové prostory přizpůsobené jejich potřebám. Vyvinuli nové metody, které jim pomáhají současné době čelit. Snaží se zachovat si svou Víru, rozšířit a prohloubit svůj duchovní život. Tak mohou čelit zlům, která s sebou dnešní život přináší, jako je neštěstí, stres a ztráta soukromí.