Čekání

Čekání:
Hraný libanonský film s biblickým tématem o osobě starozákonního proroka, stařičkém Simeonu.

Simenon byl spravedlivý a zbožný muž, který v době vlády krále Heroda sloužil v chrámě a očekával spásu. Jednoho dne, když se vracel z práce domů, viděl ležet na zemi zraněného člověka, a tak mu pomohl. O několik minut později pocítil, jak ho někdo zezadu udeřil, a spadl na zem. Téměř zázrakem sice přežil, ale vůbec na nic si nepamatoval.
Simeonovi bylo zjeveno Duchem svatým, že nezemře, dokud neuvidí Spasitele světa.
Ve stejné době král Herodes nařídil zavraždit všechny novorozené chlapce v Betlémě, protože měl strach, že na jeho trůn jednou zasedne dítě, které se podle vyprávění mudrců mělo právě narodit.
Rodina jednoho novorozence procházela právě Jeruzalémem. A Simeon z vnuknutí Ducha svatého šel právě do chrámu...