Cesta k andělům

Cesta k andělům: Bronislav Matulík - kazatel a novinář
54. díl
Bronislav Matulík - kazatel a novinář
Otakáro Maria Schmidt a jeho talkshow – Cesta k andělům

Bronislav Matulík šéfredaktor časopisu Brána a kazatel Církve bratrské je také fotografem a proto má k uměleckému vidění světa kladný vztah. Přesto jsme s ním hlavně mluvili o Bibli, jejích postavách a aplikovatelnosti na současnou dobu. Mladí lidé by určitě měli vědět, že Bible není snůškou starých a mrtvých textů, ale naopak velmi aktuální podobenství, které promlouvají k otevřeným lidem. Za postavami Starého i Nového zákona jsou silné příběhy, které lze nazírat z hlubinného duchovního zorného úhle a lze v nich nalézt i psychoterapeutické léčebné aspekty.

Cesta k andělům

Talkshow moderátora a režiséra Otakára Schmidta a střihačky a režisérky Jany Studničkové - Cesta k andělům (2x měsíčně) v televizi NOE má premiéru vždy druhou sobotu v měsíci ve 20.00.

Tak jako se vynořujeme z moře nevědomí na hladinu, ze spánku do reality, snad vzkříšeni se po smrti vynoříme v nebi. Cestu do televizního nebe ve studiu si dláždíme bohulibými knihami.

Diskusním pořadem s hostem, chtějí tvůrci tuto mlhovinu trochu rozptýlit a na leccos si v „nebeském“ studiu s pomocí andělů posvítit. Studio krášlí skleněné Pražské Jezulátko, jehož originál byl součástí filmu Pražské Jezulátko výše uvedených filmařů a který dostal v roce 2012 Svatý Otec papež Benedikt XVI. od kardinála Dominika Duky.

Nebbia znamená v italštině mlha, tedy tak si ve střední Evropě představujeme nebe? Neboť ze slova nebbia je odvozené české nebe (latinské nebula – mlha, pára, mrak, kouř. Nebulósus – zamlžený, zamračený. Nubesque – mrak). Ale nebe je v latině caelum od čehož snad odvozujeme česky čelo, vypuklina našeho těla na tělě nahoře. Pater noster, qui es in caelis. Otče náš jenž jsi na nebesích. Amen.

Caelum, coelum – nebe, nebesa, obloha. Caelus – nebe (Caeli).