Cesta k andělům

Cesta k andělům: Jaroslav Šebek - historik
52. díl
Jaroslav Šebek - historik
Otakáro Maria Schmidt a jeho talkshow – Cesta k andělům

Jaroslav Šebek je historikem, odborníkem na dvacáté století a na česko-německé vztahy. Historická témata v tomto století jsou ožehavá nejen pro dvě světové války a dvě sekulární náboženství nacismus a komunismus, ale také proto, že se nás souvislosti s minulým stoletím bytostně dotýkají. Nejvíce času je v pořadu věnováno tzv. „válečnému“ papežovi Piu XII., který zachránil 800 tisíc Židů. A právě proto a také pro svůj nesmiřitelný a odvážný postoj k démonům zla nacismu a komunismu byl dlouhodobým způsobem pomlouván a tupen. Dalším tématem byla i neslučitelnost zednářství a katolicismu a podobná témata, jejichž historický Šebkův výklad by měl naši diváckou obec obohatit o nové informace.

Cesta k andělům

Talkshow moderátora a režiséra Otakára Schmidta a střihačky a režisérky Jany Studničkové - Cesta k andělům (2x měsíčně) v televizi NOE má premiéru vždy druhou sobotu v měsíci ve 20.00.

Tak jako se vynořujeme z moře nevědomí na hladinu, ze spánku do reality, snad vzkříšeni se po smrti vynoříme v nebi. Cestu do televizního nebe ve studiu si dláždíme bohulibými knihami.

Diskusním pořadem s hostem, chtějí tvůrci tuto mlhovinu trochu rozptýlit a na leccos si v „nebeském“ studiu s pomocí andělů posvítit. Studio krášlí skleněné Pražské Jezulátko, jehož originál byl součástí filmu Pražské Jezulátko výše uvedených filmařů a který dostal v roce 2012 Svatý Otec papež Benedikt XVI. od kardinála Dominika Duky.

Nebbia znamená v italštině mlha, tedy tak si ve střední Evropě představujeme nebe? Neboť ze slova nebbia je odvozené české nebe (latinské nebula – mlha, pára, mrak, kouř. Nebulósus – zamlžený, zamračený. Nubesque – mrak). Ale nebe je v latině caelum od čehož snad odvozujeme česky čelo, vypuklina našeho těla na tělě nahoře. Pater noster, qui es in caelis. Otče náš jenž jsi na nebesích. Amen.

Caelum, coelum – nebe, nebesa, obloha. Caelus – nebe (Caeli).