Cesta k andělům

Cesta k andělům: Jaroslav Šindelář - sochař a malíř
55. díl
Jaroslav Šindelář - sochař a malíř
Otakáro Maria Schmidt a jeho talkshow – Cesta k andělům

Jaroslav Šindelář je asi nejznámějším restaurátorem plzeňské diecéze, byl nám doporučen biskupem
Františkem Radkovským a nelitovali jsme. Studoval: Střední průmyslová škola
sochařská a kamenická, Hořice, 1969 - Akademie výtvarných umění, Praha, 1974 -
Akademie výtvarných umění I. Repina, Leningrad (Petrohrad), Rusko, 1972 - Obor
umělecké činnosti: malba, sochařství, restaurátorství. 

Založil se svojí manželkou Renátou Střední umělecko-průmyslovou
školu Zámeček. Jeho bratr byl slavný zakladatel legendární skupiny Katapult –
Jiří „Dědek“ Šindelář. Restauroval snad každý dům v centru Plzně a také mnoho
soch. Mnoho soch rovněž vytvořil. Pro zajímavost plzeňského rodáka hudebního
skladatele Trojana, který byl dvorním skladatelem jiného plzeňáka, slavného
Jiřího Trnky.

Cesta k andělům

Talkshow moderátora a režiséra Otakára Schmidta a střihačky a režisérky Jany Studničkové - Cesta k andělům (2x měsíčně) v televizi NOE má premiéru vždy druhou sobotu v měsíci ve 20.00.

Tak jako se vynořujeme z moře nevědomí na hladinu, ze spánku do reality, snad vzkříšeni se po smrti vynoříme v nebi. Cestu do televizního nebe ve studiu si dláždíme bohulibými knihami.

Diskusním pořadem s hostem, chtějí tvůrci tuto mlhovinu trochu rozptýlit a na leccos si v „nebeském“ studiu s pomocí andělů posvítit. Studio krášlí skleněné Pražské Jezulátko, jehož originál byl součástí filmu Pražské Jezulátko výše uvedených filmařů a který dostal v roce 2012 Svatý Otec papež Benedikt XVI. od kardinála Dominika Duky.

Nebbia znamená v italštině mlha, tedy tak si ve střední Evropě představujeme nebe? Neboť ze slova nebbia je odvozené české nebe (latinské nebula – mlha, pára, mrak, kouř. Nebulósus – zamlžený, zamračený. Nubesque – mrak). Ale nebe je v latině caelum od čehož snad odvozujeme česky čelo, vypuklina našeho těla na tělě nahoře. Pater noster, qui es in caelis. Otče náš jenž jsi na nebesích. Amen.

Caelum, coelum – nebe, nebesa, obloha. Caelus – nebe (Caeli).