Cesta k andělům

Cesta k andělům: Miloš Bok – dirigent a skladatel
93. díl
Miloš Bok – dirigent a skladatel
Otakáro Maria Schmidt a jeho talkshow – Cesta k andělům

Miloš Bok - dirigent, skladatel,
klavírista, sbormistr, varhaník a pedagog.

Jako skladatel prosazuje cestu
umírněného konzervatismu. Jeho tvůrčí zásadou je dostupnost a
srozumitelnost hudby pro široké publikum. Vědomě se zaměřuje
především na komponování chrámové hudby. V roce 1998 se stal
iniciátorem vzniku Uměleckého sdružení Elgar, z jehož
prohlášení citujeme, neboť rozhovor ve studiu se nesl v tomto
duchu:

Tak, jak tomu bylo v dávnějších
dobách, o to více dnes, pociťujeme potřebu chránit evropskou
duchovní tradici a dále ji rozvíjet …. Následné postoje nás
dovedly k poznání, že je nutno se zásadně rozejít
s matoucím pozitivismem dnešní doby a jím ovlivněné
společnosti. Právě v tomto osvícenském pozitivismu a
relativismu, který ovládá myšlení evro-americké civilizace,
vidíme příčiny kulturního zhroucení celého prostoru a za
hmotným blahobytem se skrývající společenské krize v pokročilém
stadiu. Její příčiny a kořeny vidíme v bouřlivých
společenských přeměnách, otřásajících Evropou na počátku
20. století, které byly zejména namířeny proti tradičnímu
společenskému uspořádání a křesťanským hodnotám….
Proklamujeme svoji otevřenou sympatii ke katolické církvi a jejímu
papeži, neboť ji považujeme za přirozenou nositelku a ochránkyni
hodnot a imponuje nám svojí universalitou.“

S Bokem spolupracovala řada významných
českých symfonických i sborových těles. Jeho tvorbu dokumentuje
celá řada nahrávek, natočil i pořady pro Český rozhlas a
Českou televizi. Skládá hudbu k filmům režiséra Jiřího
Stracha. Kvalitu a konverzní účinek Bokovy hudby vyzdvihl
v osobním dopise v roce 2006 papež Benedikt XVI.

Cesta k andělům

Talkshow moderátora a režiséra Otakára Schmidta a střihačky a režisérky Jany Studničkové - Cesta k andělům (2x měsíčně) v televizi NOE má premiéru vždy druhou sobotu v měsíci ve 20.00.

Tak jako se vynořujeme z moře nevědomí na hladinu, ze spánku do reality, snad vzkříšeni se po smrti vynoříme v nebi. Cestu do televizního nebe ve studiu si dláždíme bohulibými knihami.

Diskusním pořadem s hostem, chtějí tvůrci tuto mlhovinu trochu rozptýlit a na leccos si v „nebeském“ studiu s pomocí andělů posvítit. Studio krášlí skleněné Pražské Jezulátko, jehož originál byl součástí filmu Pražské Jezulátko výše uvedených filmařů a který dostal v roce 2012 Svatý Otec papež Benedikt XVI. od kardinála Dominika Duky.

Nebbia znamená v italštině mlha, tedy tak si ve střední Evropě představujeme nebe? Neboť ze slova nebbia je odvozené české nebe (latinské nebula – mlha, pára, mrak, kouř. Nebulósus – zamlžený, zamračený. Nubesque – mrak). Ale nebe je v latině caelum od čehož snad odvozujeme česky čelo, vypuklina našeho těla na tělě nahoře. Pater noster, qui es in caelis. Otče náš jenž jsi na nebesích. Amen.

Caelum, coelum – nebe, nebesa, obloha. Caelus – nebe (Caeli).