Cesta k andělům

Cesta k andělům: Miloslav Vlk - kardinál
62. díl
Miloslav Vlk - kardinál
Otakáro Maria Schmidt a jeho talkshow – Cesta k andělům

Talkshow Otakára
Schmidta a Jany Studničkové - Cesta k andělům - na televizi
NOE tentokrát hostila v pražském studiu Břve čerstvého
jubilanta osmdesátníka kardinála Miloslava Vlka. Hovořil o svém
dětství, oblíbené polévce kulajdě, o užitečnosti skautského
hnutí a jeho vlastním poválečném členství, kdy jak vtipně
poznamenal byl tenkrát sám vlk mezi vlčaty. Dále v pořadu
hovořil o tajných zpovědích z doby totality, kdy uklízel
v centru Prahy, z důvodu odejmutí tzv. státního
souhlasu, o užitečnosti ženského řádu – sester Boromejek a
také zavzpomínal na nedávné svěcení sochy Jana Nepomuckého
v italských Benátkách, kdy se zúčastnil se štábem
televize NOE (O.Schmidtem a J.Studničkovou) slavnostního požehnání
nově zrestaurované sochy. Kardinál Miloslav Vlk se při té
příležitosti setkal s čelními představiteli města a kraje
Veneta, včetně starosty Massima Cacciariho a patriarchy Benátek.
Štáb televize NOE ho doprovázel i na projížďce po benátských
kanálech a záběry z této akce s staly také dalšího
pořadu televize NOE – BET-LECHEM.

Cesta k andělům

Talkshow moderátora a režiséra Otakára Schmidta a střihačky a režisérky Jany Studničkové - Cesta k andělům (2x měsíčně) v televizi NOE má premiéru vždy druhou sobotu v měsíci ve 20.00.

Tak jako se vynořujeme z moře nevědomí na hladinu, ze spánku do reality, snad vzkříšeni se po smrti vynoříme v nebi. Cestu do televizního nebe ve studiu si dláždíme bohulibými knihami.

Diskusním pořadem s hostem, chtějí tvůrci tuto mlhovinu trochu rozptýlit a na leccos si v „nebeském“ studiu s pomocí andělů posvítit. Studio krášlí skleněné Pražské Jezulátko, jehož originál byl součástí filmu Pražské Jezulátko výše uvedených filmařů a který dostal v roce 2012 Svatý Otec papež Benedikt XVI. od kardinála Dominika Duky.

Nebbia znamená v italštině mlha, tedy tak si ve střední Evropě představujeme nebe? Neboť ze slova nebbia je odvozené české nebe (latinské nebula – mlha, pára, mrak, kouř. Nebulósus – zamlžený, zamračený. Nubesque – mrak). Ale nebe je v latině caelum od čehož snad odvozujeme česky čelo, vypuklina našeho těla na tělě nahoře. Pater noster, qui es in caelis. Otče náš jenž jsi na nebesích. Amen.

Caelum, coelum – nebe, nebesa, obloha. Caelus – nebe (Caeli).