Cesta k andělům

Cesta k andělům: Otmar Oliva - výtvarník
22. díl
Otmar Oliva - výtvarník
Talkshow Otakáro Maria Schmidta.

Akademický sochař Otmar Oliva se narodil v Olomouci. Ovlivněn kulturním prostředím a duchovním klimatem starobylého moravského města. Vystudoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti a pražskou Akademii výtvarných umění. Počátek jeho profesionální dráhy byl osudově poznamenán politickou represí, žalářováním a umlčováním za šíření materiálů Charty 77. Olivova umělecká osobnost se utvářela pod vlivem myslitele, učitele a rádce akad. mal. Vladislava Vaculky existenciální zkušeností i studiemi a poznáváním anticko-křesťanských kořenů evropské civilizace.

Cesta k andělům

Talkshow moderátora a režiséra Otakára Schmidta a střihačky a režisérky Jany Studničkové - Cesta k andělům (2x měsíčně) v televizi NOE má premiéru vždy druhou sobotu v měsíci ve 20.00.

Tak jako se vynořujeme z moře nevědomí na hladinu, ze spánku do reality, snad vzkříšeni se po smrti vynoříme v nebi. Cestu do televizního nebe ve studiu si dláždíme bohulibými knihami.

Diskusním pořadem s hostem, chtějí tvůrci tuto mlhovinu trochu rozptýlit a na leccos si v „nebeském“ studiu s pomocí andělů posvítit. Studio krášlí skleněné Pražské Jezulátko, jehož originál byl součástí filmu Pražské Jezulátko výše uvedených filmařů a který dostal v roce 2012 Svatý Otec papež Benedikt XVI. od kardinála Dominika Duky.

Nebbia znamená v italštině mlha, tedy tak si ve střední Evropě představujeme nebe? Neboť ze slova nebbia je odvozené české nebe (latinské nebula – mlha, pára, mrak, kouř. Nebulósus – zamlžený, zamračený. Nubesque – mrak). Ale nebe je v latině caelum od čehož snad odvozujeme česky čelo, vypuklina našeho těla na tělě nahoře. Pater noster, qui es in caelis. Otče náš jenž jsi na nebesích. Amen.

Caelum, coelum – nebe, nebesa, obloha. Caelus – nebe (Caeli).