Cesta k andělům

Cesta k andělům: Pavel Štěpánek – hispanista a historik umění – I. část
87. díl
Pavel Štěpánek – hispanista a historik umění – I. část
Otakáro Maria Schmidt a jeho talkshow – Cesta k andělům

Profesor
Pavel Štěpánek je vysokoškolským učitelem Palackého univerzity v
Olomouci a profesorem na Karlově univerzitě v Praze. Na obou
univerzitách učí historii umění.

Historické zprávy připomínají, že před příchodem Španělů v r. 1519, bylo v Mexiku s 8 milióny obyvatel každoročně pohanskému božstvu obětováno krutým způsobem asi 20.000 osob. Panna
Maria Guadalupská a vliv jejího zjevení a zázraků obrátilo na
křesťanství celé 8 milionové Mexiko během několika let. Pavel Štěpánek
přináší informace o nových vědeckých poznatcích o tomto světově
proslulém zázraku a také o mexických revolucích a vraždění křesťanů.

Další témata:

Obrovský historický španělský vliv na Čechy. Bílá Hora a objektivní zhodnocení.

Španělské katolické řády – jezuité, piaristé, karmelitáni, augustiniáni…

Pražské Jezulátko jako světový fenomén a most mezi Španělským a Českým královstvím.

Svatá
Orosia (Eurosia) – Svatá Dobroslava, schovanka Bořivoje a Ludmily, byla
mučednice, jež působila zázraky. Jen málo lidí dnes ví, že v srpnu roku
880 odešel z místa, zatím jednoznačně neurčeného sídla moravských
králů, velkolepý průvod. Doprovázel mladičkou a půvabnou moravskou
princeznu Dobroslavu do dalekého Španělska. Měla se stát manželkou
španělského krále Fortunia na přímluvu samotných Cyrila a Metoděje u
papeže.

Salvador
Dalí - pravicový umělec a československý malíř, jak jej nazval jeho
přítel režisér Luis Buňuel a Dalího vliv na české umění rozebírá host
profesor Pavel Štěpánek.

 

Cesta k andělům

Talkshow moderátora a režiséra Otakára Schmidta a střihačky a režisérky Jany Studničkové - Cesta k andělům (2x měsíčně) v televizi NOE má premiéru vždy druhou sobotu v měsíci ve 20.00.

Tak jako se vynořujeme z moře nevědomí na hladinu, ze spánku do reality, snad vzkříšeni se po smrti vynoříme v nebi. Cestu do televizního nebe ve studiu si dláždíme bohulibými knihami.

Diskusním pořadem s hostem, chtějí tvůrci tuto mlhovinu trochu rozptýlit a na leccos si v „nebeském“ studiu s pomocí andělů posvítit. Studio krášlí skleněné Pražské Jezulátko, jehož originál byl součástí filmu Pražské Jezulátko výše uvedených filmařů a který dostal v roce 2012 Svatý Otec papež Benedikt XVI. od kardinála Dominika Duky.

Nebbia znamená v italštině mlha, tedy tak si ve střední Evropě představujeme nebe? Neboť ze slova nebbia je odvozené české nebe (latinské nebula – mlha, pára, mrak, kouř. Nebulósus – zamlžený, zamračený. Nubesque – mrak). Ale nebe je v latině caelum od čehož snad odvozujeme česky čelo, vypuklina našeho těla na tělě nahoře. Pater noster, qui es in caelis. Otče náš jenž jsi na nebesích. Amen.

Caelum, coelum – nebe, nebesa, obloha. Caelus – nebe (Caeli).