Dávní hrdinové

Dávní hrdinové: Připravit, pozor, pal!
Připravit, pozor, pal!
Dětská animovaná dobrodružná série vypráví příběh čtyř dětí na útěku před pronásledováním v Římě za doby císaře Nera.

Další útěk, tentokrát skupiny křesťanů vedené Zákovým strýcem, vůdcem
protiřímského Zélótského hnutí v Izraeli. Z hořící oblasti obklíčené
Nerovými vojáky se snaží Ben a jeho mladý tým dostat nepozorovaně
všechny křesťany. Během tohoto
dobrodružství uslyší děti další příběhy ze života Ježíše, a to o Ježíši
a dětech, vyléčení slepého Bartimea, o uzdravení ochrnutého muže ve
sváteční den sabatu.