Dávní hrdinové

Dávní hrdinové: Vysvobození z katakomb
Vysvobození z katakomb
Dětská animovaná dobrodružná série vypráví příběh čtyř dětí na útěku před pronásledováním v Římě za doby císaře Nera.

Starý vypravěč, Benův přítel z Izraele, přichází dětem povědět příběh o
milosrdném Samaritánovi. Později, pronásledovány dvěma setníky,
Tarsiciem a zlým Nihiliem, uslyší dvě z dětí volání o pomoc a objeví
opuštěného Tactica v katakombách. Děti riskují své životy, prozrazení
Bena a podzemních křesťanů, protože si vzpomenou na příběh, který
slyšely, a vyvedou muže ven. V této epizodě také uslyšíte příběh o
rozsévači a příběh o nemilosrdném sluhovi.<span lang="cs-CZ"></span>